Forever Living Products

W 2006 roku urzędowo przedsiębiorstwo Forever Living Products włączyła oficjalny plan ustabilizowanego rozwoju ekologicznego, po to ażeby egzystować w tej sferze coraz lepszymi. Udokumentowany Environmental Management System Forever zameldowano do certyfikacji w internacjonalnym kanonie ISO 14000 i od samego początku co roku ten certyfikat przeprowadza. FLP wyznaczył 2 rozmiary, w których zabiega do polepszenia: 1) wytwarzanie odpadów, 2) odzyskiwanie odrzutów. Od kiedy Forever wprowadził nadzorowanie liczebnośći odrzutów obniżono o połowę, a gospodarka odpadami powiększono dwukrotnie z 26% do 61%. Mimo takiego sukcesu firma ta w dalszym toku polepsza się w tym obszarze i stawia przed sobą pionierskie cele. Jeśli chodzi o efektywność w metamorfozie CO2 w tlen, dwadzieścia krzewów aloesowych Forever równają się jednemu drzewu. Na foreverowskich plantacjach rośnie powyżej 40 milionów krzaków Aloe Vera, co znaczy, że aloesowe plantacje Forever oczyszczają Ziemię z 2 milionów ton CO2 każdego roku!

Dodaj komentarz